Da ne bi bilo zabune,na pocetku, moramo da Vam objasnimo nekoliko pojmova.Ovo je vrlo važno,kako bi mogli precizno da definišete vaše želje,ali i da izbegnete greške prilikom angažovanja ljudi za ovakve efekte.
Dim i Prskalice (Fontane)

Rasveta
Da li ste mislili na rasvetu koja je postavljena iznad muzike, kao na ovoj slici:

Ili ste mislili na rasvetu cele sale kao na ovim slikama:

Predstavljamo naše cene i pakete.

Paket 40 evra
Prskalice (fontane) 2 komada
Paket 80 eura
Prskalice (fontane) 4 komada
Paket 100 eura
Dim mašina jedno puštanje prilikom prvog plesa.
.
Paket 140 eura
Dim mašina puštanje prilikom prvog plesa.
Prskalice (fontane) 2 komada
Paket 170 eura
Dim mašina puštanje prilikom prvog plesa.
Dim mašina za tortu.
Paket 180 eura
Dim mašina puštanje prilikom prvog plesa.
Prskalice (fontane) 4 komada
Paket 210 eura
Dim mašina jedno puštanje prilikom prvog plesa.
Dim mašina za tortu.
Prskalice (fontane) 2 komada
Paket 250 eura
Dim mašina puštanje prilikom prvog plesa.
Dim mašina za tortu.
Prskalice (fontane) 4 komada
Paket 280 eura
Dim mašina puštanje prilikom prvog plesa.
Dim mašina za tortu.
Prskalice (fontane) 4 komada
Mašina za balončiće za tortu.
Paket rasveta iznad muzike 200 eura
Ukoliko ste angažovali bend koji nema svoju rasvetu a želite da na vašoj svadbi to bude instalirano na raspolaganju Vam je ovaj paket.

Paket 370 eura
Dim mašina dva puštanja prvi put prilikom prvog plesa a drugi put prilikom torte.
Rasveta iznad muzike.
Paket 550 eura
1.Dim mašina dva puštanja prvi put prilikom prvog pleasa a drugi put prilikom torte.
Rasveta kod muzike.
Rasveta cele sale.
Paket 590 eura
1.Dim mašina dva puštanja prvi put prilikom prvog pleasa a drugi put prilikom torte.
Rasveta kod muzike.
Rasveta cele sale.
Prskalice (fontane) 2 komada
Paket 630 eura
1.Dim mašina dva puštanja prvi put prilikom prvog pleasa a drugi put prilikom torte.
Rasveta kod muzike.
Rasveta cele sale.
Prskalice (fontane) 4 komada
Pored ovih paketa, možete u dogovoru sa nama, kreirati neki novi paket u skladu sa Vašim željama i mogucnostima.